E.B.İ.T.

E.B.İ.T.

E.B.İ.T. FVÖK; Faiz ve Vergi Öncesi Kâr Faaliyet kârı da denebilir. Bu gösterge bir işletmenin ödediği faizler ve vergilerin dışında ne kadar kâr…