Kar Marjı Hesaplama

Kar Marjı Hesaplama 1

Alış fiyatı ve satış fiyatı belli, kar tutarı ve kar marjı hesaplama formu.
%1
%8
%18

Alış Fiyatına Kar Marjı Ekleme

Alış fiyatı ve satış fiyatı belli, kar tutarı ve kar marjı hesaplama formu.
%1
%8
%18
Kar Tutarı ve Kar Marjı

Kar marjını açıklamak için bazı tanımlamaları iyi yapmak lazım.

    • Kar Tutarı = Bir ürünün alış fiyatı (KDV Hariç) ile satış fiyatı (KDV Hariç) arasındaki perakendecinin kar tutarıdır (TL cinsinden)
    • Kar Marjı = Kar tutarının satış fiyatına olan oranıdır. (bakınız: Kar Marjı hesaplama formülü)
    • Brüt Marj = Ürünleri satarken yaptığımız masrafları düşmeden hesaplanan karlılık oranıdır.
    • Net Marj = Ürünler satıldıktan sonra ve tüm masraflar düşüldükten sonra (kira, işçilik, hamaliye, vs..) kalan kar tutarını toplam ciroya bölerek elde edilen orandır.

Kar Tutarı formülü: KDV Hariç Satış Fiyatı – KDV Hariç Alış Fiyatı = Kar Tutarı (TL cinsinden.
Kar Marjı formülü: Kar tutarı / Satış Fiyatı * 100 = Kar Marjı (Oran olarak)

Perakendeciler arasında çok sık ifade edilen ve halk arasında Yukarıdan aşağıya ve Aşağıdan yukarıya ifadeleri aslında kar marjının satış fiyatıa göre mi yoksa alış fiyatına göre olduğunun ifadesidir.
Genel olarak piyasada kullanılan karlılık hesabı bir katsayıyı ifade eder. Yani Alış fiyatından Satış fiyatına varmak için kullanılan bir çarpan ile Kar Marjı karıştırılmış durumdadır.
Formülü basit : (Satış Fiyatı – Alış fiyatı) / Alış Fiyatı * 100

Ancak perakendeciler şunu unutmamalıdır ki, tüm giderlerini hesaplamak için ciroya (yani satış fiyatına) bölerek hesaplama yapılırken, Kar marjı hesabı yaparken de aynı şekilde Satış fiyatına (veya ciroya) bölünmesi gerekir.
Aksi halde giderleri satışa göre ve karlılığı alışa göre hesaplanırsa çok ciddi farklar çıkabilir. Bu nedenle elmalarla elmaları karşılaştırabilmek için Kar Marjı da satış fiyatına göre hesaplanmalıdır.
Aslında tutar olarak aynı tutar olmasına rağmen, oranların ifadesi değişmektedir sadece.

Kilit Performans Göstergeleri E-Kitabınızı Hemen Edinin

Kilit Performans Göstergeleri

Bu ekranı kapat

Bu E-Kitapta Perakendenin en önemli Kilit Performans Göstergeleri ile bu göstergelerin nasıl hesaplandıklarına dair incelikleri öğreneceksiniz.
Ayrıca KPG'lerle birlikte B.Ö.R.E.K. yöntemi ile hedef belirleme yöntemini öğreneceksiniz. Bu yöntem sayesinde verdiğiniz hedeflerin yapılabilirliğini kontrol etmiş olursunuz.

Not: Tabi ki olabilecek tüm KPG'lere değinmemiz mümkün değildir, ancak en çok kullanılan ve işinize yarayacağını düşündüğümüz KPG'leri öğrenip hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.