YAKLAŞIMIMIZ

Retailor Consulting olarak her projeyi ayrı olarak ele almaktayız.

Her işletmenin 2 ayrı süreç zorunlulukları ve çalışma biçimi vardır.
  1. İşletmenin bulunduğu sektör ile ilgili zorunluluklar ve işlerin yapma biçimi bulunmakta. Bu konuda en büyük etkenler işletmenin müşterilerinin beklentileri, rakiplerinin uygulamaları ve sektörün yetkinlik düzeyi diyebiliriz.
  2. İşletmenin kendine özgü dinamikleri, müşterilerinin beklentileri, işletmenin yetkinlik düzeyi gibi unsurlar ile işletmenin kısa, orta ve uzun vadede hedefleri çok büyük rol oynamaktadır.

Perakende de bu kurallara uymaktadır.

Dolayısı ile bir işletmede uygulanan bir süreç, bir yöntem, bir çalışma biçimi başka bir işletmede uygulanırsa aynı sonuçlar getirmeyebilir. Örneğin bir ilaç bir kişiye iyi geldi diye başkasına (aynı şikayetleri olsa bile) farklı etki gösterebilir. Çünkü her insan birbirine benzer, ancak her biri kendi içinde benzersizdir. İşletmeler de aynı durum söz konusudur, her ne kadar 2 işletme aynı müşteriye hitap etse de, neredeyse aynı (hatta tamamen aynı) ürünleri / hizmeti satsa da tamamen birbirinden farklıdır. Hatta her işletmenin birbirinden farklı lokasyonlarda bulunan şubeleri dahi semtine göre, müşteri yapısına göre, personeline göre farklılıklar gösterebiliyor.

Herkesin kıyafeti aynı olabilir ancak hepsi kişiye özel olmalı

Bu nedenle bizler, Retailor Danışmanlık olarak herkese “iyi gelen” bir hizmet sunmuyoruz. Her işletmenin farklılıkları doğrultusunda farklı çözümler sunmak bizim ana prensibimizdir.
Hatta birbirine çok benzer hedefleri olan eğitim veya danışmanlık süreçlerinde bile çok farklı çözümler ile hizmet vermeye çalışırız.
Bu çalışmaların ardından en iyi sonuçları aldığımız çözümlerle diğer işletmelerin ihtiyacı doğrultusunda kişiselleştirerek ve işletmeye özgü çözümler sunmaktayız.

KAPAT

Kilit Performans Göstergeleri E-Kitabınızı Hemen Edinin

Kilit Performans Göstergeleri

Bu ekranı kapat

Bu E-Kitapta Perakendenin en önemli Kilit Performans Göstergeleri ile bu göstergelerin nasıl hesaplandıklarına dair incelikleri öğreneceksiniz.
Ayrıca KPG'lerle birlikte B.Ö.R.E.K. yöntemi ile hedef belirleme yöntemini öğreneceksiniz. Bu yöntem sayesinde verdiğiniz hedeflerin yapılabilirliğini kontrol etmiş olursunuz.

Not: Tabi ki olabilecek tüm KPG'lere değinmemiz mümkün değildir, ancak en çok kullanılan ve işinize yarayacağını düşündüğümüz KPG'leri öğrenip hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.