Ticari Yönetim

 • Ürün Yönetimi
 • Müşteri Odaklı Ürün Teşhirleri
 • Ticari Pazarlama Uygulamaları
 • Operasyonel Verimlilik ve Hedef Bazlı Çalışma
 • Ekonomik Gösterge Uygulamaları
 • Gelir – Gider Dengesi ve Optimizasyonu

Finansal Yönetim

Çevre Yönetimi

 • Tüketici Odaklı Mağaza Lokasyonu ve Düzeni
 • Pazar Gelişimine Göre Gelişim Önerileri
 • Rekabet Analizi ve Öngörü
 • Teknik Bilgi
 • Rekabet Ruhu
 • Yönetsel Yetkinlik
 • Analiz ve Geliştirme

İnsan Yönetimi