Perakende stratejiniz yok mu?
pixel2013 (CC0), Pixabay

Perakende stratejiniz yok mu?

Stratejisi olmayan perakendeciler yavaş yavaş yok olmakta, rastlantılar ve şans faktörü ile büyümeler, kazanılan paralar kaybedilmekte. Perakendeciler kendilerine çıkış yolları aramaktadırlar.

Peki Strateji nedir ? Neden yapmalıyız? Ve bize sağlayacağı faydalar nelerdir ?

Bilim adamlarının uzun uzun  kitabi tanımlarını toplayıp kısaltığımızda Perakende de Strateji  “ Aynı müşteriye, rakiplerine göre farklı yararlar sunma  “ diyebiliriz.

Ama daha detaylı bir tanım isterseniz, Andrews’in “ İşletmenin hangi işi yaptığını veya yapmak istediğini: ne tür bir işletme olduğunu veya olmak istediğini tanımlayan amaç, hedef ve görevlerin tümü ve bunları gerçekleştirmek için gerekli yöntemlere verilen addır” diye tanımlayabiliriz.

Strateji aslında yönetmek ile ilgilidir. Stratejileri yönetmek için  liderler gereklidir. Belirlenen stratejiler planlanır. Planlama ise onun yol haritasını belirlemektir. Planlanan stratejik adımlar uygulanır ve sürekli kontrol edilir. Uygulama onu hayata geçirmek, kontrol ise onun sürekli nefese almasını sağlamaktır.

Yapılan araştırmaya göre Türkiye’ de her 20 şirketten sadece birinin stratejisinin olduğu ve etkin kullandığı belirlenmiştir.

Peki  stratejimizi nasıl belirleyeceğiz ? Perakende Stratejimizi belirlerken ilk başlangıç sorularımız 5N 1K’ya uygun olmalıdır.

Benim Stratejim Nedir ?
• Bu stratejiyi Niçin oluşturmalıyım ?
• Stratejim Ne zaman oluşturulacak ve hangi zaman dilimlerini kapsayacak ?
• Oluşturduğum strateji ile Nereye ulaşmayı hedefliyorum ?
• Stratejiler Nasıl oluşturulacak ?
• Stratejileri Kimler tarafından oluşturacağım ?

Perakende şirketi Genel Stratejisi belirledikten sonra, buna bağlı Pazarlama ( Marka vb..) , Kategori ( Ürün, özel markalı ürün vb.. ) Satış ( Fiyat vb..) ,Büyüme( Mağazalaşma vb..),  İnsan Kaynağı vb konularında ana strateji doğrultusunda alt stratejiler belirlemelidir.

Örneğin Yerel Perakendecilerin uyguladıkları 6 temel strateji  Kişisel hizmetler, ucuz fiyatlar, farklı tedarikçiler, uygun fiyatla alım, sürümden kazanma ve hız… İşte bunlar onların başarısının sırrıdır.

Ulusal perakende ise 2017’de Stratejilerini daha önceki Agresif büyüme yerine, Sağlıklı Büyüme ve Verimlilik üzerine kurgulamış durumdadırlar.

Unutmayalım ki “Esen aynı rüzgarla; bir gemi doğuya gider, diğeri batıya… Hangi yöne gidileceğini belirleyen rüzgar değil, yelkendir” Ella Wheeler Wilcox

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

KAPAT

Kilit Performans Göstergeleri E-Kitabınızı Hemen Edinin

Kilit Performans Göstergeleri

Bu ekranı kapat

Bu E-Kitapta Perakendenin en önemli Kilit Performans Göstergeleri ile bu göstergelerin nasıl hesaplandıklarına dair incelikleri öğreneceksiniz.
Ayrıca KPG'lerle birlikte B.Ö.R.E.K. yöntemi ile hedef belirleme yöntemini öğreneceksiniz. Bu yöntem sayesinde verdiğiniz hedeflerin yapılabilirliğini kontrol etmiş olursunuz.

Not: Tabi ki olabilecek tüm KPG'lere değinmemiz mümkün değildir, ancak en çok kullanılan ve işinize yarayacağını düşündüğümüz KPG'leri öğrenip hızlıca kullanmaya başlayabilirsiniz.